ماجان

ماجان

سینه‌ی تنگ من و بار غمِ او هیهات

موضوعات
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است


The world's messed up. So much ugly shit happens. I trust you. That's bigger to me than «I love you». It's a bigger deal. I trust you

Shameless - Season 3 Episode 3
  • مهسا محمدی