ماجان

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

نه ! همه چیز را برای همه کس نمی توان گفت یا نوشت . میان دو آدم یک چیز نهفته باید باشد، یک چیز نهفته که اسرار نیست ، اما نه بر زبان می گذرد و نه خود آشکار می شود. جز این باشد نه می توان چیزی گفت نه می توان چیزی نوشت . دست کم برخی کسان اینجور بار می آیند که نمی توانند چیزهایی را به نزدیک ترین کسان خود یا با دورترین غریبه ها بگویند.


|محمود دولت آبادی|

  • مهسا محمدی

-

یه چیزی هست این روزها که نه میتونم به زبون بیارمش ، نه یه گوشه‌ای از دلم بی صدا نگهش دارم ، مدام تو سرم رژه میره و نمیذاره فراموشش کنم ، چیزی که داره دلم رو می کاوه و گذشته ها رو می‌کَنه میندازه دور این روزها منو کلافه کرده ، شب ها تا صبح بیدارم و کل روز رو می‌خوابم ، من جرات بیان کردن چیزی که داره دلم ُ زیر و رو میکنه رو ندارم .

  • مهسا محمدی