ماجان

.

وقتی نه اینجا می‌نویسم، نه دفتر، نه اینستاگرام نه حتی توییتر که راحت‌ترم. وقتی لال میشم. وقتی حرف نمیزنم. چیکار کنم؟

  • مهسا محمدی