ماجان

.

دل ز من بردی و پرسیدی که دل گم کرده‌ای

این چنیــن طراریت با من مسلــم کـی شود

 

عطار


  • مهسا محمدی