ماجان

هنوز هم با خودم کنار نیومدم که بنویسم.‏ بلد نیستم راستش. الان هم که یه چشمم به عدد تقویمه و یکی به اسم تو. خواب و قرار هم که نیست. روزگار غریبی دارم. همون بهتر که نمی‌بینی، نمی‌شنفی، ملتفت نیستی..

 

 

 

  • مهسا محمدی